Třídicí a výrobní linka energetického uhlí

CZ
OKD, a.s., Důl Darkov
Realizace
Mísení různých typů uhlí s využitím online analýzy pro optimalizaci kvality uhlí na požadovaný rozsah.
Máte zájem o podobné řešení?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

Tato linka pro míchání a třídění požadované kvality uhlí, míchá 3 typy vstupního uhlí: prané uhlí, uhelné kaly a proplástek. Výrobní kapacita linky je 650 000 tun ročně.

Tento systém využívá naše online analyzátory kvality uhlí a software pro automatizaci celého procesu. Výrobní linka pracuje zcela automaticky na základě zadání potřebných parametrů uhlí, zákazník tak využije veškeré zásoby uhlí a na výstupu obdrží vyrovnané palivo v kvalitativním rozsahu který potřebuje.