/o produktu

Protipožární ochrana skládek materiálu, průmyslové a bezpečnostní použití

Termovizní systémy | ENELEX

Termovizní systémy společnosti ENELEX jsou využívány v řadě aplikací včetně protipožární ochrany skládek materiálu a pásových dopravníků, při analýze produktů i sledování a zabezpečení provozů a technologií. Systémy umožňují detekci pohybu, sledování teplotních úrovní, monitorování teplotních trendů v rozlehlých venkovních prostorech nebo i pokročilé analýzy dle požadavků konkrétních aplikací.

Bezpečnost

Díky termoviznímu systému zvýšíte bezpečnost vašeho provozu.

Technologie

Špičková technologie navržená na míru dle přání klienta.

Software

K termovizním systémům dodáváme profesionální software.

Montáž a servis

Postaráme se o kompletní montáž a servis termovizních systémů.

Možnosti využití - Možnosti využití - Možnosti využití - Možnosti využití - Možnosti využití-

/možnosti využití

Detekce samovznícení na skládce uhlí

Skladování uhlí na skládkách přináší komplikace zejména z důvodů chemických reakcí v uhlí, které způsobují samovznícení. Systém včasné detekce samovznícení a požáru v prostoru skládky dokáže zamezit škodám na technologii a samotném uhlí. Dále zamezuje uvolňování nebezpečných exhalací do ovzduší a pomáhá chránit zdraví obyvatel.

/možnosti využití

Protipožární ochrana pásových dopravníků

Systém je pomocí termovizních kamer schopen detekovat a následně vyvolat alarm v případě výskytu horkého materiálu na běžícím pasovém dopravníku. Řešení je vhodné pro ochranu transportních mostů, kde tradiční systémy protipožární ochrany selhávají kvůli velké rychlosti pohybu horkého materiálu.

/možnosti využití

Termovizní bezpečnostní systém pro detekci osob

Systém je instalován jako součást bezpečnostních kamerových systémů. Je určen k sledování perimetru za ztížených podmínek. Umožňuje sledování osob pomocí termovizních kamer FLIR i v naprosté tmě bez přísvitu, v mlze, dešti nebo skrz vegetaci. Použité termovizní kamery snímají a zobrazují vyzářené teplo a detekují osoby, zvířata a stroje.

/možnosti využití

Protipožární zabezpečení venkovních prostorů

Vhodným umístěním termovizních kamer je možné sledovat rozsáhlé prostory bez nutnosti instalace rozsáhlé infrastruktury. Systém umožňuje spolehlivé sledování teplot na ploše až několika hektarů (skladiště hořlavých materiálů, pásové dopravníky, překladiště, transformátory a další důležité objekty či zařízení).

/možnosti využití

Monitoring důležitých technologií

Termovizní kamery mohou být využity pro monitorování kritických částí výrobních linek nebo dalších technologií, kde je riziko zničení nebo vznícení vlivem přehřátí. Pro monitorování kritických technologií se obvykle využívají pevně umístěné kamery zajišťující nepřetržité sledování a krátké reakční doby.

/možnosti využití

Termovizní měření
v metalurgii

Termovizní kamery mohou mít v metalurgii různé využití. Kamera je schopna bezdotykově měřit vysoké teploty a zároveň zobrazit rozložení (tvar) teplotního pole na objektu. Pro ochranu před vysokými teplotami a prachem je kamera uložena ve speciálním krytu HE168 COOL. Detekovat lze jak teplotní rozdíly na měřených objektech, tak i rozdílnou emisivitu materiálu (schopnost vyzařovat v závislosti na teplotě objektu).

Detekce samovznícení na skládce uhlí

Systém včasné detekce samovznícení

Skladování uhlí na skládkách přináší komplikace zejména z důvodů chemických reakcí v uhlí, které způsobují samovznícení. Systém včasné detekce samovznícení a požáru v prostoru skládky dokáže zamezit škodám na technologii a samotném uhlí. Dále zamezuje uvolňování nebezpečných exhalací do ovzduší a pomáhá chránit zdraví obyvatel. Systém detekce povrchových teplot TCamBase je schopen 24 hodin denně sledovat povrch skládky.

Využitím funkce zpětného vyhodnocení vývoje teplot detekuje kritické lokality a určuje jejich polohu
. V mnoha případech systém odhalí samovznícení ještě před jeho viditelnými příznaky, kterými jsou kouř či výskyt popela.

Otočná kamera a řídicí jednotka

Na skládce jsou instalována samostatná měřicí místa vybavená otočnou termokamerou a řídicí jednotkou. V závislosti na velikosti skládky je obvykle použito 4 až 6 měřicích míst. Řídicí jednotky provádějí nepřetržité sledování prostoru a vyhodnocují teploty. Informace o svém provozu, podezřelých lokalitách a alarmových událostech předávají do záznamového serveru TCamBase umístěného poblíž dispečerské místnosti.

Obrazové informace z podezřelých lokalit jsou uchovávány v elektronickém archivu po dobu několika týdnů, údaje o poloze alarmových událostí a provozu systému mohou být uloženy po dobu až několika let.

Funkčnost i v nouzovém režimu

Jednotlivá měřicí místa pracují nezávisle na záznamovém zařízení, samostatně vyhodnocují teploty ve sledovaném prostoru. Celý systém je postaven tak, aby v případě výpadku některých jeho částí systém zachovával maximální funkčnost i v nouzovém režimu.

Provoz systému je plně automatický s možností připojení několik operátorských pracovišť.

Alarmové oznámení

Systém vyhledává a vyhodnocuje teplotní extrémy na povrchu skládky a v případě nebezpečí vyvolá alarm. Operátor má přístup k informacím o aktuální situaci na skládce včetně obrazu z termovizních i vizuálních kamer instalovaných na měřicím místě. Systém používá dva stupně alarmu – varování před nebezpečím a vyvolání okamžitého poplachu.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Protipožární ochrana pásových dopravníků

Schopnost detekovat a následně vyvolat alarm

Systém je pomocí termovizních kamer schopen detekovat a následně vyvolat alarm v případě výskytu horkého materiálu na běžícím pásovém dopravníku. Řešení je vhodné pro ochranu transportních mostů, kde tradiční systémy protipožární ochrany selhávají kvůli velké rychlosti pohybu horkého materiálu.

Systém ochrany přísunových pasů je buď instalován samostatně jako detekční čidlo, nebo jako součást systému TCamBase pro ochranu skládky uhlí. Systém TCamBase zajišťuje kompletní archivaci informací, událostí a naměřených hodnot.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Možnosti propojení

Vyvolání poplachové události může být propojeno s automatikou řízení technologie a dokáže tak zabránit transportu horkého materiálu například do zásobníků uhlí nebo drtičů, či spustit automatický hasicí systém. Systém je také možné nastavit pro detekci teploty techniky (zejména přehřátí válečků dopravníku), a omezit tak možnost vznícení z důvodu závady.

Termovizní bezpečnostní systém pro detekci osob

Sledování osob a softwarové řešení

Systém je instalován jako součást bezpečnostních kamerových systémů. Je určen k sledování perimetru za ztížených podmínek. Umožňuje sledování osob pomocí termovizních kamer FLIR i v naprosté tmě bez přísvitu, v mlze, dešti nebo skrz vegetaci. Použité termovizní kamery snímají a zobrazují vyzářené teplo a detekují osoby, zvířata a stroje. 

Systém je postaven na softwarovém řešení Milestone XProtect™, které umožňuje integraci velkého počtu síťových, případně analogových kamer do jednoho nebo více serverů. Síťový server zajišťuje široké spektrum činností potřebných pro ochranu hlídané oblasti. Struktura systému je otevřená s podporou síťových kamer různých výrobců.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Instalace na míru

Všechny požadavky na využití kamer jsou řešeny individuálně pro konkrétní místo instalace dle přání zákazníka. Jedná se například o sledování kritických míst v určitém čase, propojení poplachových událostí (PIR čidla, detekce pohybu) s PTZ propozicemi otočných kamer. Tyto funkce jsou zajištěny automaticky v závislosti na nastavení systému.

Protipožární zabezpečení venkovních prostorů

Spolehlivé sledování teplot

Požár průmyslového objektu je nejen nebezpečný pro nejbližší okolí, ale především silně zamořuje ovzduší jedovatými plyny. Ochrana venkovních skladovacích prostor v průmyslovém objektu je pro tradiční protipožární zabezpečovací techniku nesmírně náročný úkol. 

Vhodným umístěním termovizních kamer je možné sledovat rozsáhlé prostory bez nutnosti instalace rozsáhlé infrastruktury. Systém umožňuje spolehlivé sledování teplot na ploše až několika hektarů (skladiště hořlavých materiálů, pásové dopravníky, překladiště, transformátory a další důležité objekty či zařízení).

 V případě, že detekovaná teplota přesáhne nastavenou mez, je alarm vyvolán okamžitě. Místo události je zobrazeno na operátorském monitoru pomocí softwaru TCamBase.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Monitoring důležitých technologií

Monitoring kritických částí

Termovizní kamery mohou být využity pro monitorování kritických částí výrobních linek nebo dalších technologií, kde je riziko zničení nebo vznícení vlivem přehřátí. Pro monitorování kritických technologií se obvykle využívají pevně umístěné kamery zajišťující nepřetržité sledování a krátké reakční doby. 

Jedna kamera může monitorovat i několik detekčních zón v úhlu záběru s různým nastavením parametrů měření. Každá detekční zóna může mít nastavenou jinou teplotu pro okamžitý alarm a také různě nastavený algoritmus detekce teplotních trendů. Technologie může být zároveň chráněna proti požáru a mohou být i sledovány pracovní teploty pro indikaci neobvyklých provozních stavů. Komplexní systém digitálních filtrů umožňuje potlačit všechny falešné alarmy.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Termovizní měření v metalurgii

Různé možnosti použití

Termovizní kamery mohou mít v metalurgii různé využití. Kamera je schopna bezdotykově měřit vysoké teploty a zároveň zobrazit rozložení (tvar) teplotního pole na objektu. Pro ochranu před vysokými teplotami a prachem je kamera uložena ve speciálním krytu HE168 COOL. Detekovat lze jak teplotní rozdíly na měřených objektech, tak i rozdílnou emisivitu materiálu (schopnost vyzařovat v závislosti na teplotě objektu). 

Systém promonitorování a vyhodnocení povrchových teplot licích pánví pomáhá včas odhalovat vady vyzdívky pánví a upravit jejich servisní intervaly. Termovizní kamery jsou vhodně rozmístěny tak, aby bylo možné měřit teplotu povrchu pánví na všech kritických místech. Systém má za úkol zjišťovat tepelné rozdíly na povrchu pánve a na základě nastavených parametrů zajišťovat signalizaci rizikových stavů.

Získejte více informací o termovizních systémech

Napište nám přes kontaktní formulář a získejte odpověď na vaši otázku.

Detekce strusky

Při detekci strusky v proudu oceli je využito rozdílné emisivity strusky a oceli k automatické signalizaci přítomnosti strusky. Systém monitoruje zdánlivě detekovanou teplotu v proudu oceli a její prudké změny při výskytu strusky. Pro případnou zpětnou diagnostiku jsou uchovávána naměřená data i obrazová informace. Displej operátora zobrazuje termovizní pohled na sledovaný prostor, údaje o snímané zdánlivé teplotě a informace o alarmu detekce strusky. Signalizaci detekované strusky lze ve spojení s ovládáním náklonu konvertoru využít pro automatické ukončení nalévání. 

Další možnost aplikace je kontrola chladnutí velkých odlitků a výkovků za účelem zlepšení kvality výroby a řízení procesu chlazení.

/o produktu

Termovizní systémy pro protipožární ochranu a průmyslové využití 

Termovizní systémy společnosti ENELEX jsou využívány v řadě aplikací. K hlavním způsobům využití patří protipožární ochrana skládek materiálu a pásových dopravníků, analýza produktů nebo monitoring a zabezpečení provozů včetně technologií. Systémy umožňují detekci pohybu, sledování teplotních úrovní, monitorování teplotních trendů v rozlehlých venkovních prostorech i pokročilé analýzy dle požadavků konkrétních aplikací.

Máme dlouholeté zkušenosti s instalacemi termovizních systémů ve zvlášť obtížných podmínkách skládek uhlí, odpadů a energetických provozů. Významnou část našich instalací tvoří termovizní protipožární systémy na monitorování a vyhodnocení povrchových teplot uloženého materiálu na skládkách. Dále termovize aplikujeme jako protipožární systém ve venkovních prostorách s vysokou možností vzniku požáru.

Bohaté zkušenosti s aplikací termovizních systémů využíváme při návrhu nových systémů. Ty před uskutečněním projektu ověřujeme pomocí přenosných systémů a studií, například „Studie vzniku záparů v uhlí“. Na základě vašich požadavků vám navrhneme řešení na míru. Zpracujeme vám cenovou nabídku a projektovou dokumentaci, dodáme technologii a provedeme montáž. Součástí našich služeb je zaškolení obsluhy a převzetí systému do servisní péče.

Přednosti termovizních systémů

Zobrazit více

Plně automatický provoz.

Odolnost proti vysoké prašnosti.

Vysoká teplotní citlivost (lepší než 0,1 °C).

Lokalizace místa poplachu se zvýšenou teplotou.

Systém s eliminací falešných poplachových stavů.

Fixní a polohovací systémy řízené vlastní inteligencí.

Současné sledování objektu v infračerveném i viditelném spektru.

Vysoká odolnost proti elektrickému a elektromagnetickému rušení.

Odolnost proti vysokým teplotám (speciální chlazený kryt HE-168 COOL).

Odolnost proti extrémním klimatickým podmínkám, vibracím a mechanickému namáhání.

Možnosti aplikace

Zobrazit více

Sledování skládek materiálu

Sledování nebezpečí vzniku požáru, prevence samovznícení, prevence nabrání žhavého materiálu.

Vhodné pro skládky uhlí, odpadu, ropné produkty, chemikálie, dřevo, dřevěný odpad.

Protipožární zabezpečení

Detekce vzniku vysokých teplot i na vzdálenost několika set metrů, různé stupně poplachu podle tepelných úrovní.

Vhodné pro místa bez možnosti montáže čidel EPS a pro venkovní prostory.

Sledování spalovacího procesu

Detekce teplot v prostoru spalování a teploty vnitřních zařízení kotle, diagnostika povrchu tepelných zařízení.

Vhodné pro sledování plamene a měření teploty povrchu tepelných zařízení.

Bezpečnostní aplikace

Sledování a detekce pohybu osob na velké vzdálenosti v úplné tmě – letiště, výrobní haly, vojenské prostory, jaderné elektrárny.

Vhodné pro vnější prostory a velmi rozlehlé výrobní prostory.

Slévárenství a metalurgie

Měření teploty roztaveného kovu, odlévání oceli z konvertoru do licí pánve, detekce strusky, měření teploty forem na odlitky.

Vhodné pro řízení výrobní technologie a měření teploty materiálu.

Energetika a elektrotechnika

Detekce přehřátí částí pod napětím vlivem přechodového odporu, měření pracovní teploty zařízení.

Vhodné pro detekci teploty elektrických zařízení VN, VVN a provozní teploty motorů, transformátorů a rozvoden.

Rozpoznávání materiálů

Detekce rozdílů tepelného vyzařování materiálů jinak nerozlišitelných – textilní průmysl, papírenský průmysl a další průmyslové segmenty.

Vhodné pro řízení výrobní technologie, hledání vad materiálu a chemickou výrobu.

Základní popis

Zobrazit více

Systém měření (detekce) povrchových teplot využívá termovizních kamer FLIR ThermoVision® řady A, které umožňují měření hodnoty povrchové teploty sledovaných objektů či výrobní technologie. Speciální kryt kamery umožňuje společně s každou termovizní kamerou připojení standardní CCTV kamery pro současné sledování objektu ve viditelném spektru.

Termokamery mohou být instalovány jako statické nebo otočné s umístěním na polohovacích hlavicích a různých polohovacích zařízeních. Speciální kryty řady HE 168 s průhledem propustným pro infračervené záření dovolují použití termokamer pro venkovní a jiné speciální použití.

Systémová integrace

Zobrazit více

Vzhledem k plné digitalizaci je detekční systém připraven k okamžitému začlenění do různých nadřazených systémů. Nejčastěji je systém začleňován do analogových a digitálních systémů CCTV. Řídicí jednotka polohovací hlavice umožňuje každou jednotlivou termokameru začlenit i do systému nadřízených PLC za účelem řízení výrobních technologií nebo sběru dat. Řídicí jednotka zároveň umožňuje ukládat provozní data a údaje o chybách do separované databáze pro diagnostické a servisní účely.

Využití systému

Zobrazit více

Systém využívá jednu z nejdůležitějších vlastností špičkových termokamer. Velmi přesnou měřicí detekci teploty s rozlišením lepším než 0,1 °C. Tato vlastnost umožňuje využití termokamer od poměrně jednoduchých bezpečnostních aplikací noční ostrahy až po řízení technologických procesů pomocí přesného teplotního čidla s velmi rychlou odezvou na změnu teploty sledovaného objektu. Systém umožňuje detailně zaznamenávat průběh celého procesu. Nespornou výhodou termovizních systémů je zobrazení a vyhodnocení několika tisíc měřících bodů současně, tedy schopnost nahradit mnoho měřicích zařízení. 

Aplikace ve vysokých teplotách umožňuje vzduchem chlazené provedení kamerového krytu a ochrana průhledu.  Díky tomu jsou naše termokamerové systémy vhodné pro aplikace v extrémně prašném a horkém prostředí i v prostředí s vlivem velkých výkyvů teplot.

Přenos a ukládání informací

Zobrazit více

K přenosu, záznamu a vyhodnocení obrazové informace a telemetrických dat systém využívá digitální technologie, které přenáší informace o sledovaném prostoru v nejvyšší možné kvalitě až k příslušnému operátorovi. Tento systém využívá možností sítě TCP/IP, a proto je plně propojitelný se sítěmi Internet či Intranet.

Digitální systém detekce povrchových teplot pracuje plně automaticky a pro funkci není nutný zásah obsluhy. V případě poplachu jsou zaznamenány obrazové informace pro pozdější analýzu události, včetně záznamu o místě a času vzniku poplachu. Zároveň je na nebezpečí upozorněna obsluha. Obsluha získává obrazové informace o lokalitě – pohled na místo události jak z termovizní kamery, tak i z CCTV kamery.

/Kontaktujte nás

Získejte více informací o termovizních systémech

Získejte profesionální kamerové termovizní systémy. Napište nám nebo zavolejte právě nyní. Připravíme vám návrh řešení na míru. Termovize skvěle slouží jako protipožární ochrana materiálu a detekce pohybu osob, zvířat i strojů. Dále termovize využijete pro sledování teploty ve výrobních a průmyslových aplikacích.

Proces

spolupráce

01

Poptávka

Zavolejte nám nebo napište e-mail s vaší poptávkou

02

Cenová nabídka

Přijedeme za vámi na konzultaci a připravíme vám cenovou nabídku

03

Návrh řešení

Připravíme vám návrh řešení na míru vašim technologiím

04

Realizace

Podle domluvy provedeme kompletní realizaci zakázky

Vzorkovače | ENELEX
Termovizní systémy | ENELEX
Analyzátor | ENELEX
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Prohlédněte si Zásady ochrany osobních údajů.