Termovizní systém pro zauhlování elektrárny

CZ
ŠKO-Energo, Mladá Boleslav
Realizace
Ochrana zauhlovacího bunkru před explozí.
Máte zájem o podobné řešení?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

Termovizní systém pro zabezpečení zauhlovacího mostu elektrárny před samovznícením uhlí. V případě nebezpečí vzniku požáru je uhlí automaticky odkloněno na skládku a není vpuštěno do bunkru.