Termovizní systém pro skládku uhlí

ROK
Jižní Korea
Realizace
Ochrana nezakrytých skládek uhlí před samovznícením.
Máte zájem o podobné řešení?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

Instalace termovizního systému pro 2 uhelné elektrárny. Tyto termovizní systémy slouží jako ochrana proti samovznícení uhlí na elektrárenských skládkách.