Systém řízení kvality uhlí pro úpravnu uhlí

CZ
SD a.s., Úpravna uhlí Ledvice
28
on-line analyzátorů
Máte zájem o podobné řešení?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

V tomto systému pracuje našich 28 online analyzátorů kvality uhlí, 10 automatických vzorkovačů a 4 rychloanalyzátory v přípravně odebraných vzorků. Zákazník má kompletní přehled o kvalitě uhlí v celé úpravně a může řídit celý proces úpravy paliva dle jeho kvality na základě využití dat online analýzy. Každý expediční bod má vždy kombinaci online analyzátoru a automatického vzorkovače pro finální kontrolu.