Systém homogenizace uhlí pro povrchový důl

CZ
SD a.s., Doly Nástup Tušimice
22
on-line analyzátorů
Máte zájem o podobné řešení?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

V tomto systému pracuje našich 22 online analyzátorů kvality uhlí, 6 automatických vzorkovačů, 2 termovizní systémy protipožární ochrany pro skládky uhlí a CQMS software. Online analyzátory kvality uhlí jsou nainstalovány na všech kolesových rypadlech, kde má zákazník v reálném čase informaci o kvalitě přímo těženého uhlí. Operátor tak může regulovat rychlost kolesových rypadel dle potřeby na základě potřeby dané kvality uhlí. Každé kolesové rypadlo může uhlí těžit na libovolný pasový dopravník, tímto způsobem je uhlí předmícháno přímo na pasovém dopravníku. Uhlí dále prochází přes dvě homogenizační skládky, kde je s využitím online analýzy ukládáno a mícháno metodou windrow. Na expedici je na všech pasech pro finální kontrolu vždy kombinace online analyzátoru a automatického vzorkovače.

Zákazník tak dokáže zbilancovat veškeré vytěžené zásoby uhlí v daném dole, optimálně jej smíchat na přesný kvalitativní rozsah požadovaný elektrárnou a prodat veškeré zásoby uhlí za nejvyšší možnou cenu.