Systém umožňuje měřit výhřevnost uhlí přímo na pásovém dopravníku využitím kombinace měření obsahu popela radiometrickou metodou a mikrovlnného měření vlhkosti uhlí.

/o produktu

Systém on-line měření výhřevnosti GE4000.CM

Parametr 1
Parametr 2
Parametr 3

Detekční systém sestává ze dvou samostatných měřicích rámů pro měření popelnatosti a vlhkosti instalovaných na pásovém dopravníku. Rámy mohou být instalovány přímo na pásovém dopravníku nebo jako součást měření na vzorkovači.

Technické údaje

800mm

Lorem ipsum dolor sit

800mm

Lorem ipsum dolor sit

800mm

Lorem ipsum dolor sit

Šířka dopravního pásu mm

neomezená

Rozsah měření

dle požadavků zákazníka

Technický údaj 1

350 mm

Rychlost dopravního pásu m/s

neomezená

Zrnitost měřeného uhlí

standardně do 90 mm (jiné hodnoty na dotaz)

Výška vrstvy uhlí na páse

standardně 40–300 mm (jiné hodnoty na dotaz)

Krytí

standardně IP65 (na požadavek vyšší)

Pracovní teplota (detekční stupeň)

standardně -20 °C až +50 °C (jiné teploty na požadavek)

Hmotnost (detekční stupeň)

dle šířky pásového dopravníku (průměrně 120 kg)

/o produktu

Systém on-line měření výhřevnosti GE4000.CM

Detekční systém sestává ze dvou samostatných jednotek pro měření popelnatosti a vlhkosti instalovaných na pásovém dopravníku. Rám může být instalován přímo na pasovém dopravníku nebo jako součást měření na vzorkovači.

Detekční stupeň popelnatosti využívá bezdotykovou metodu zeslabení procházejícího gama záření o dvou různých energiích. Je vybaven dvěma radioaktivními zářiči v ochranném kontejneru umístěném pod pasem. Měřící svazek radioaktivního záření je směrován pouze kolmo na dopravní pás, přičemž volný pohyb osob v okolí měřícího místa není nijak omezen. Detekční stupeň je konstruován s důrazem na maximální bezpečnost a spolehlivost.

Detekční stupeň vlhkoměru obsahuje vysílací anténu pod pásem, přijímací anténu v horní části a jednotku vyhodnocení. Jednotka vyhodnocuje vlhkost uhlí na základě útlumu a fázového posuvu radiových vln. V závislosti na typu uhlí je možné antény detekčního stupně umístit různým způsobem. Vyhodnocovací jednotka vlhkosti je propojena s řídicím stupněm systému.

Řídicí stupeň umístěný např. na operátorském pracovišti zajišťuje snadné ovládání a přehledné zobrazení výsledků pomocí dotykového displeje. Ve skříni řídicího stupně jsou k dispozici přípojné body komunikačních rozhraní dalších analogových a digitálních vstupů a výstupů. K řídicí jednotce je možné připojit několik zobrazovacích terminálů a výstupní údaje tak přenášet podle potřeby na několik různých pracovišť. V závislosti na účelu jednotlivých operátorských pracovišť lze jednotlivými terminály obsluhovat různé funkce.

Naměřená i diagnostická data jsou automaticky archivována pro zpětné zpracování.

Systém je po vhodné kalibraci schopen pracovat na jakémkoliv druhu uhlí, omezen je pouze maximální zrnitostí. Rozsah použitelné výšky vrstvy je dosažen vzájemným propojením obou měřicích metod a velkým dynamickým rozsahem vlhkoměru.

Funkce systému

Zobrazit více

Kontinuální měření výhřevnosti

Výhřevnost je vyhodnocována kontinuálně pomocí kombinace měření popelnatosti a vlhkosti.

Měření popelnatosti

Obsah popela je k dispozici jako samostatná hodnota.

Měření vlhkosti

V případě, že měřená vrstva neodpovídá podmínkám pro měření vlhkosti, je použita poslední platná hodnota.

Měření vrstvy na pásovém dopravníku

Hodnota je k dispozici z důvodu návaznosti na další technologie.

Sledování prošlého množství paliva

(Výkon pasového dopravníku v t/h) na základě zpracování matematického modelu profilu pásového dopravníku a měřených hodnot výšky vrstvy.

Měření za nastavený časový úsek (kumulovaná hodnota)

Měření výhřevnosti probíhá od doby aktivace vstupu (stisku tlačítka START) do doby deaktivace vstupu (stisku tlačítka STOP). Měření okamžitých hodnot není nijak omezeno.

Blokování měření při zastavené technologii

V případě, že není technologie v chodu, je měření blokováno.

Předvolba kalibračních závislostí

Přístroj je možné kalibrovat na rozdílné typy uhlí. Přepnout kalibrační křivku lze z panelu přístroje nebo externě.

Režim automatického spuštění

Ke znovuspuštění měření po obnovení síťového napájení není třeba žádný vnější zásah obsluhy.

Výstupy

LAN síťové připojení pro vzdálený dohled, sběr výsledků měření, kontrolu a údržbu systému. ModBus RS485 pro propojení s PLC. Naměřené hodnoty jsou k dispozici na výstupu analogového převodníku.

Aplikace systému

Zobrazit více

V závislosti na umístění a parametrech uhlí je možné detekční stupně umístit různým způsobem.

V základní konfiguraci jsou oba detekční rámy umístěné současně na jednom pásovém dopravníku.

V případě, že je vrstva uhlí či zrnitost nevhodná pro měření vlhkosti, je možné umístit popeloměr na dopravní pás v blízkosti vzorkovače a vlhkoměr umístit na drcené uhlí v rámci vzorkování.

Ve spojení s vhodným nastavením vzorkovače je toto řešení využitelné pro téměř libovolné parametry uhlí.

/kontaktujte nás

Získejte více informací

Přejete si získat více informací o produktech? Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Domluvíme si schůzku, na které vám detailně představíme naše portfolio produktů ENELEX.

Máte zájem o tento produkt?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

Proces

spolupráce

01

Poptávka

Zavolejte nám nebo napište e-mail s vaší poptávkou

02

Cenová nabídka

Přijedeme za vámi na konzultaci a připravíme vám cenovou nabídku

03

Návrh řešení

Připravíme vám návrh řešení na míru vašim technologiím

04

Realizace

Podle domluvy provedeme kompletní realizaci zakázky