Přístroj GE4040 umožňuje rychlé měření obsahu popelovin a stanovení výhřevnosti z odebraných vzorků uhlí přímo v provozních prostorách, případně laboratořích. To umožňuje přijímat operativní řešení a rozhodnutí a tím významně přispět k efektivitě provozu a následně také snížení ekonomických nákladů.

/o produktu

Provozní rychloanalyzátor uhlí GE4040

Parametr 1
Parametr 2
Parametr 3

GE4000 umožňuje sledovat okamžité hodnoty obsahu nespalitelných látek (popelovin) on-line, a to přímo v uhlí na dopravníkovém pásu. Dokáže spočítat jeho prošlé množství a určit výhřevnou hodnotu. Použití přístroje zlepší efektivitu těžby a umožní optimalizovat spotřebu paliva, což vede k zásadním úsporám nákladů.

Technické údaje

800mm

Lorem ipsum dolor sit

800mm

Lorem ipsum dolor sit

800mm

Lorem ipsum dolor sit

Hmotnost měřeného vzorku

cca 3,5 kg

Zrnitost měřeného vzorku

do 20 mm

Rozsah měření

nastavitelný dle požadavků

Přesnost měření

lepší než ± 0,5 %

Doba měření (reakce)

3–10 min

Napájení

180–260 V, AC, 40–60 Hz

Krytí

IP54

Rozměr měřící misky

191 × 123 × 130 mm

Rozměr přístroje

800 × 850 × 600 mm

Hmotnost

75 kg

/o produktu

Provozní rychloanalyzátor uhlí GE4040

Uhlí představuje jeden z nejvýznamnějších základních zdrojů energie. Proto v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na úspory všech druhů energií, stává se problematika jeho dobývání a především potom jeho kvalitního technologického zpracování věcí prvořadého významu. Z požadavku na technologické zpracování ať na straně těžby, tak na straně řízení optimálního spalování jednoznačně vyplývá snaha na určování kvalitativních znaků uhlí okamžitě, případně s dostatečně malou časovou odezvou.

Popis přístroje

Zobrazit více

GE4040 je určen k rychlému provoznímu měření obsahu popelovin a stanovení výhřevnosti tuhých paliv. Zařízení je konstruováno ve stolním provedení. Kompletní měřicí pracoviště je umístěno v jedné skříni a obsluha při měření nijak nemanipuluje s měřeným vzorkem ve svazku záření. Po vložení vzorku a uzavření vkládacího otvoru je zahájeno měření. Vzorek je vsunut do měřicího prostoru pod svazek gama záření. Měření proběhne zcela automaticky a po dokončení měření je vzorek vysunut mimo svazek radioaktivního záření a je možné jeho vyjmutí nebo výměna. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji a je možnost jejich přenosu do nadřazeného informačního systému. Nastavení přístroje a jeho ovládání se provádí přes dotykový displej (touchpanel). Obsluha přístroje je tedy velmi jednoduchá.

Princip měření

Zobrazit více

Princip měření vychází ze závislosti zeslabení gama záření při průchodu měřenou látkou. Vhodným zpracováním signálu je získávána informace o středním protonovém čísle prozařovaného materiálu. Za předpokladu, že nedochází k výrazným změnám v chemickém složení popelovin, platí jednoznačná závislost mezi středním protonovým číslem a popelnatostí uhlí. Měřený vzorek je prozařován dvěma zdroji gama záření. Oba svazky prozařují vzorek uhlí ve stejném místě a jsou detekovány sondou. Na základě vyhodnocení signálů je určena hodnota radioaktivního útlumu, která je úměrná popelnatosti měřeného uhlí.

/kontaktujte nás

Získejte více informací

Přejete si získat více informací o produktech? Napište nám e-mail nebo nám zavolejte. Domluvíme si schůzku, na které vám detailně představíme naše portfolio produktů ENELEX.

Máte zájem o tento produkt?
Daniel Vacek
Obchodní ředitel

Proces

spolupráce

01

Poptávka

Zavolejte nám nebo napište e-mail s vaší poptávkou

02

Cenová nabídka

Přijedeme za vámi na konzultaci a připravíme vám cenovou nabídku

03

Návrh řešení

Připravíme vám návrh řešení na míru vašim technologiím

04

Realizace

Podle domluvy provedeme kompletní realizaci zakázky