Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému...

5
April 2023

Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému... pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Aplikace – VIII. výzva

Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout a v praxi ověřit dálkově řízený automatizovaný analytický systém, který je složen z automatického on-line analyzátoru uhlí, automatického vzorkovače, dálkového přenosu dat a vzdáleného řídícího a vyhodnocovacího terminálu. Výstupem projektu projektu bude prototyp gamapopeloměru GE4100, dále funkční vzorek automatického vzorkovače a funkční vzorek terminálu dálkového přístupu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Aplikace – VIII. výzva

Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin

Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout a v praxi ověřit dálkově řízený automatizovaný analytický systém, který je složen z automatického on-line analyzátoru uhlí, automatického vzorkovače, dálkového přenosu dat a vzdáleného řídícího a vyhodnocovacího terminálu. Výstupem projektu projektu bude prototyp gamapopeloměru GE4100, dále funkční vzorek automatického vzorkovače a funkční vzorek terminálu dálkového přístupu.