CQMS – Výrobní linka pro míchání topných směsí

2
June 2023

Výrobní linka CQMS byla navržena na základě potřeby zákazníka – hlubinný důl a úpravna uhlí Darkov, OKD a.s., kde vyrábí prané uhlí a další uhelné produkty o vysoké popelnatosti (uhelné kaly a meziprodukty).

Uhelné kaly nacházejí další využití k efektivnímu míchání optimálních palivových směsích.
Výrazně zvyšuje produkci dolu a zpracovatelského závodu i s ohledem na všechny kvalitativní parametry (obsah popela,
výhřevnost) uhlí, které se prodávají.
Základem celého systému je náš speciální SW, automatizovaný systém správy a systém online analýzy kvality uhlí.
Systém pracuje zcela automaticky na základě zadaných parametrů uhlí.
Tento směšovací systém lze využít všude tam, kde je požadována optimální palivová směs (povrchové a hlubinné doly,
uhelné závody, elektrárny, uhelné terminály atd.)

VÝHODY:

  • Zvýšení zisku (pro doly, zpracovatelská zařízení a elektrárny)
  • Důl může prodávat celou škálu těžné  produkce( může být prodloužena životnost dolu)
  • Zdokonalení procesu úpravy uhlí a konečného produktu ve zpracovatelských závodech
  • Proces spalování uhlí v elektrárně se zefektivňuje (dochází k úsporám paliva)
  • Minimalizace odstávek kotlů v elektrárnách (nižší provozní náklady)
  • Snižování znečištění ovzduší vlivem provozu uhelných elektráren