Modulové odvodňovací systémy pro čerpání důlní a povrchové vody

Plně automatizovatelné s kontrolou a řízením z centrálního dispečinku nebo přes webové rozhraní mobilními komunikačními prostředky.

Modulový systém pro efektivní odvodnění je tvořen jednotkami čerpadel a ovládacích elektrorozvoden, které lze díky jejich menším rozměrům a hmotnosti přesouvat v řádech kilometrů téměř bez potřeby velké a těžké mechanizace. Čerpadla lze dle požadavků na čerpací výkon a potřebnou dopravní výšku zapojovat sériově nebo paralelně a tím dosáhnout požadovaného výkonu. 

Všechny moduly jsou automatizovatelné, podléhají kontrole a řízení z centrálního dispečinku nebo přes webové rozhraní mobilními komunikačními prostředky. Systém je tak velmi flexibilní, výkonný a efektivní i při řešení krizových situací. Jeho spolehlivost podtrhuje jednotnost všech konstrukčních prvků, která zjednodušuje orientaci a činnost pracovníkům údržby, výrazně snižuje náklady i čas na případný servis a zmenšuje nároky na množství držených náhradních dílů.

Přednosti:

  • odolnost zařízení na průchodnost pevných částic čerpacím systémem do 80 mm
  • maximální spolehlivost, jednostupňová čerpadla jednoduché robustní konstrukce
  • mobilita zařízení, flexibilita výtlačných potrubních systémů
  • univerzální použití kdekoli v lomu
  • bezproblémové zavodnění a chod
  • nepřetržitý monitoring chodu čerpacích stanic
  • dálkové řízení z dispečinku a mobilních komunikačních zařízení
  • jednoduchost zařízení i obsluhy
  • bezobslužnost modulů a bezpečnost případné obsluhy
  • jednotnost součástek pro zjednodušení servisu

Sériové kaskádovité zapojení čerpadel pro dosažení dostatečné dopravní výšky v módu automatické kontroly:

 

Varianty přizpůsobení sériového zapojení čerpadel terénním podmínkám při stejné výtlačné výšce:

 

Paralelní zapojení čerpadel a jejich automatická úprava výkonu podle výšky hladiny vody: 

Funkce a výhody modulového systému čerpání povrchových a důlních vod:

Minimalizace čerpání splavenin

Každý povrchový lom se při deštích potýká s extrémním přísunem splavenin do nejnižších částí lomu, které se hromadí v jímkách čerpacích stanic a způsobují problémy se zavodněním jejich pevných částí.

Oproti tomu, modulární systém využívá k zavodnění vertikální čerpadlo umístěné na plovoucím pontonu, jehož sací koš se stále pohybuje těsně pod aktuální vodní hladinou. Díky tomuto řešení dochází k minimalizaci čerpání splavenin a bezpečnému zavodnění následujících stupňů čerpací stanice. Při extrémních splavech nerozpuštěných látek, kdy zaplnění jímek tvoří až 100% objemu je tímto způsobem zajištěno čerpání po maximální dobu, než se přistoupí k samotnému čištění jímky.

Okamžité řešení kalamitních stavů

 Modulární systém je tvořen z dílčích čerpadel a ovládacích rozvodných skříní, které je možné na základě požadavku na čerpací výkon a potřebnou dopravní výšku sériově nebo paralelně k sobě zapojovat a tím dosáhnout požadovaného výkonu.

Mobilita systému je zajištěna umístěním čerpadel na povrchu lomu bez kotvení, pouze na tuhých přetažných saních, díky čemuž je možné dle potřeby s jednotlivými moduly pohybovat.

Flexibilitu výtlačného řádu umožňuje použití pružného PE HD potrubí (dodávaného ve 100 až 200 m dílech) které kopíruje povrch lomu. Jeho venkovním ložením je zajištěn volný přístup pro přestavby a opravy.

Toto provedení umožňuje bez potřeby velké a těžké mechanizace upravovat velmi rychle přestavby čerpacích stanic a přesuny na vzdálenosti v řádech kilometrů a to i včetně potrubí a je univerzální pro bezprostřední řešení kalamitních stavů ve většině povrchových lomů.

Jednoduchost obsluhy a kontroly

 Ovládání automatizovaných čerpacích stanic je řešeno z malých kompaktních mobilních elektrorozvoden.  Pro zajištění maximální spolehlivosti jsou všechny části strojní i elektro navrženy s minimalizací doprovodných elektronických systémů, čímž je posílena odolnost proti prachu, výkyvům napětí a náročným podnebným podmínkám.

Celý systém odvodnění ve standardním provozu je provozován jako plně automatizovaný, kdy při normálním provozu pracují příslušné čerpací stanice v zadaných parametrech: výška zapínací hladiny, výška vypínací hladiny, výkon čerpací stanice v l/s. Jednotlivé mezní stavy čerpací stanice jako: chod, klid, porucha, jsou navíc provázeny místní vizuální světelnou signalizací, která je umístěna na každé příslušné elektrorozvodně. 

Obsluha, která v případě potřeby obsluhuje čerpací stanici v ručním režimu je upozorněna vizuální a akustickou signalizací na stav ve kterém se konkrétní čerpací stanice nachází. V případě manuální obsluhy jde pouze o přepínání příslušných ovládacích tlačítek pro start, stop a klid na příslušné elektro rozvodně, přičemž ovládání je umístěno samostatně v chráněné ovládací skříňce na plášti rozvodny. 

Automatizace a nepřetržitý monitoring provozu

 Systém odvodnění a jednotlivých čerpacích stanic je plně monitorován. Všechny stavy, události i alarmy jsou bezdrátově přenášeny na velín, kde jsou zaznamenány a zobrazeny na velkoplošných obrazovkách. Z tohoto místa lze všechny čerpací stanice také ovládat.

Veškeré přenosy dat jsou zabezpečeny pomocí uzavřené radiové sítě, do které jsou jednotlivé čerpací stanice a další zařízení odvodnění zapojeny.

Technologie vzájemné komunikace zajištuje přenos dat mezi příslušnými čerpacími zařízeními zapojenými do daného celku. Díky tomu dochází k neustálému monitorování provozních stavů. V případě poruchy dílčího modulu se celá čerpací stanice bezpečně vypne, aby nedošlo k dalším zbytečným závadám  na navazujících strojních a elektro – zařízeních.

V případě poruchy na velínu pracují dílčí systémy čerpacích stanic ve svých zadaných parametrech automaticky dále. Po obnovení komunikace se data zpětně přenesou a systém řízení se aktualizuje.

Vzdálené ovládání přes webové rozhraní

 V rámci dálkového řízení lze chod čerpacích stanic ovládat i pomocí mobilního telefonního přístroje. Odpovědní pracovníci jsou přes webové rozhraní připojeni k vizualizaci stavů čerpacích stanic a jsou jim hlášeny veškeré alarmy a poruchy. Díky tomu je možné vzdáleně řešit veškeré aktuální problémy i mimořádné události a organizovat práci techniků.

Provoz modulárního systému čerpadel je v povrchových lomech velmi spolehlivý, efektivní a variabilní pro stálá i kalamitní řešení odvodnění. Jeho provoz je automatický, jednoduchý a velmi přehledný. Díky těmto vlastnostem mimo jiné snižuje i nároky na množství pracovníků údržby a svou spolehlivostí a nenáročností zajišťuje plynulou těžbu surovin.

Spolehlivost, jednoduchost, univerzálnost 

 Základním strojním prvkem modulového systému čerpání důlních vod jsou horizontální a vertikální čerpadla. Přestože výkon a velikost čerpadel v modulech je individuální (dle zadání zákazníka), doporučujeme vzhledem k nutné manipulaci v provozu lomu při extrémních podmínkách.a a při opravách v dílenském prostoru námi dodávaná odzkoušená menší jednostupňová čerpadla, Kromě lepší mobility je jejich nespornou výhodou dlouhodobá spolehlivost díky jednoduché robustní konstrukci a také výrazná odolnost na průchodnost materiálu unášeného společně s čerpanou důlní vodou. Strojní zařízení čerpadel v námi doporučených modelech dosahují vysoké spolehlivosti, a to i 20-ti let provozu bez výměny hydraulických částí.

Veškeré mechanické a elektro zařízení kompletního modulového odvodňovacího systému je stejné. Univerzálnost celého zařízení zkracuje doby případných oprav i jeho výměn, zjednodušuje orientaci a činnost pracovníkům údržby a výrazně snižuje množství držení náhradních dílů.

Základní technické parametry

Výkon čerpadla166-200 l/s
Dopravní výška (1 modul)25-65 m
Odolnost pro průchod pevných částic80 mm
Potrubí PE HDprůměr 100 mm
Délka potrubí / návin100 / 200 m
* Jiné možnosti na dotaz