Automatické vzorkovače uhlí, paliva a sypkých materiálů

Odběr normovaných vzorků z pasových dopravníků, nákladních automobilů a vagónů.

Průmyslový vzorkovač s úpravou odebraného vzorku materiálu je plně automatické zařízení pro pravidelný odběr a úpravu vzorků v souladu s normami pro vzorkování tuhých paliv. Zařízení uhlí a další materiály odebírá z pasů a přesypů bez nutnosti zastavování provozu a to i při vysokých dopravních rychlostech. Plynulé je i vzorkování z nákladních automobilů nebo železničních souprav kde probíhá odběr metodou ponoření rotujícího šneku.

Automatické vzorkovače jsou certifikované pro práci v celé škále zrnitosti od prachu až po těžený materiál a zajišťují tak maximální reprezentativnost vzorků i vysokou efektivnost díky vysoké spolehlivosti a minimální časové náročnosti na odebírání vzorků.

Automatický vzorkovač pro odběr vzorků z pasového dopravníku

Průmyslový vzorkovač s úpravou odebraného vzorku materiálu je plně automatické zařízení pro pravidelný odběr a úpravu vzorků v souladu s normami pro vzorkování tuhých paliv. Zařízení uhlí a další materiály odebírá z pasů a přesypů bez nutnosti zastavování provozu a to i při vysokých dopravních rychlostech.

více informací

Automatický vzorkovač pro odběr vzorků z nákladních automobilů

Automatický vzorkovač z nákladních automobilů umožňuje automatický odběr vzorku pomocí šnekového odběrače umístěného na portálovém polohovacím zařízení. Řídicí systém stroje volí místo odběru náhodně pro zajištění reprezentativnosti odběru.

více informací

Obvyklé varianty vzorkovačů

Automatický vzorkovač – odběr materiálu na přesypu mezi dvěma pásovými dopravníky

Automatický vzorkovač – odběr materiálu ze šikmého pásového dopravníku pomocí rotačního kladiva

Automatický vzorkovač – odebírání materiálu ze standardního pásového dopravníku pomocí rotačního kladiva

 

Automatický vzorkovač – alternativní odběr materiálu ze dvou standardních dopravníků systémem rotačního kladiva do společné linky pro zpracování vzorku

Automatický vzorkovač – alternativní odběr materiálu ze dvou šikmých dopravníků pomocí rotačního kladiva do společné linky pro zpracování vzorku

Získávání vzorků z nákladních automobilů nebo vlakových vozů pomocí šnekového odběrače na portálovém polohovacím zařízení

Automatický vzorkovač – odběr materiálu na přesypu, venkovní provedení

Automatický vzorkovač – odběr materiálu na přesypech dvou pasových dopravníků do společné linky pro zapracování vzorku, venkovní provedení

Získávání vzorků z nákladních automobilů nebo vlakových vozů pomocí šnekového odběrače na hydraulickém ramenu

Realizace 4 automatických vzorkovačů v extrémních podnebných podmínkách:

 

Rychloanalýza materiálu na vratném pásu vzorkovače a zapojení do online systému řízení kvality těžby:

 

bdr