VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE DÁLKOVĚ ŘÍZENÉHO AUTOMATIZOVANÉHO ANALYTICKÉHO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V PROVOZECH TĚŽBY A V MÍSTĚ ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj dálkově řízeného automatizovaného analytického systému složeného z automatického on-line analyzátoru uhlí (gamapopeloměru), automatického
vzorkovače, dálkového přenosu a zpracování naměřených a podpůrných dat a terminálu dálkového přístupu.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost