Systém řízení kvality uhlí
Využití on-line analýzy

Systémy řízení kvality je možné aplikovat v různých fázích zpracování uhlí. Lze je využívat v celém procesu zpracování uhlí od řízení těžby až po bilanční kontroly zauhlování elektrárny. Zavedení systémů řízení kvality uhlí má pozitivní dopady nejen v oblasti ekonomiky, ale i ekologie provozu.

více informací

Produkty

On-line radiometrické analyzátory kvality uhlí

více informací

Automatické vzorkovače uhlí, paliva a sypkých materiálů

více informací

Průmyslové termovizní systémy protipožární ochrany

více informací

Kamerové systémy pro těžký průmysl

více informací

Analyzátory kyslíku

více informací

Modulové odvodňovací systémy pro čerpání důlní vody

více informací

Radiační ochrana

více informací