PF 2023

Vážení obchodní partneři, Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za spolupráci a přízeň v roce 2022 a popřáli vám, vše nejlepší, a hlavně zdraví do nového roku. Těšíme se na další spolupráci v roce 2023. Více …

30 let fungování společnosti

1991 – 2021 Na českém trhu působíme od 1. října 1991. Již 30 let pomáháme klientům řešit problém s kvalitou uhlí Článek o naší společnosti, který vyšel v novinách Deník, jednom z nejčtenějších periodik  v ČR, si můžete přečíst zde.   Více …

Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Číslo a název výzvy: Aplikace – VIII. výzva Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace dálkově řízeného automatizovaného analytického systému pro řízení materiálových toků v provozech těžby a v místě zpracování nerostných surovin Cíl projektu: Cílem projektu je vyvinout a v… Více …

CQMS – Výrobní linka pro míchání topných směsí

Výrobní linka CQMS byla navržena na základě potřeby zákazníka – hlubinný důl a úpravna uhlí Darkov, OKD a.s., kde vyrábí prané uhlí a další uhelné produkty o vysoké popelnatosti (uhelné kaly a meziprodukty). Uhelné kaly nacházejí další využití k efektivnímu míchání optimálních palivových směsích. Výrazně zvyšuje produkci dolu a zpracovatelského… Více …

Systém detekce zvýšené tělesné teploty osob

Termokamery – automatické bezkontaktní měření tělesné teploty osob. Detekce osob se zvýšenou teplotou které by mohly být nakaženy virovým onemocněním, např.  koronavir COVID-19. Funkce systému: Kompaktní řešení připraveno ihned k použití, Před-konfigurovaná kamera + PC, Automatické rozpoznání obličeje, Čas analýzy 1-2 s, automatický alarm při zjištění zvýšené teploty osob, Archivace… Více …