On-line radiometrické analyzátory kvality uhlí série GE3000 pro zvýšení efektivity těžby, zpracování a spalování

Analyzátory řady GE3000 umožňují sledovat okamžitou kvalitu paliva on-line, a to přímo na dopravníkovém pásu, dokáží určit jeho výhřevnou hodnotu, popelnatost a spočítat prošlé množství za zvolený časový úsek. Použití přístroje zlepší efektivitu těžby a umožní optimalizovat spotřebu paliva, což vede k zásadním úsporám nákladů.

GE3000

On-line radiometrický analyzátor kvality uhlí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti pro třídění paliva

více informací

GE3000.CM

On-line radiometrický analyzátor kvality uhlí s mikrovlnným měřením vlhkosti pro určení okamžité výhřevnosti paliva

více informací

GE3000.EX

On-line radiometrický analyzátor kvality uhlí do výbušného prostředí s měřením množství a výpočtem výhřevnosti paliva

více informací

GE3030

Off-line ruční radiometrický analyzátor kvality uhlí pro okamžité určení kvality paliva vhodný pro menší provozy a laboratoře

více informací

Analyzátory kvality uhlí řady GE3000 představují již třetí generaci on-line radiometrických analyzátorů. Při jejich vývoji byly zúročeny naše více než pětadvacetileté praktické zkušenosti a poznatky v oblasti bezkontaktního sledování kvality uhlí a zohledněny potřeby našich významných zákazníků.

Přednosti série GE3000

 • přímé měření na dopravníkovém pásu bez potřeby drcení
 • přímé měření na přesypech pasového dopravníku
 • přímé měření v násypkách a potrubí
 • jednoduchá nedestruktivní montáž na rám pasového dopravníku pomocí svorníků
 • měření ve výbušném prostředí
 • jednoduchá, rychlá a přesná kalibrace, možnost přepínání na mezi různými typy paliva
 • nenarušuje provoz uhelně dopravního zařízení
 • nedochází ke styku s pohybujícím se uhlím
 • pracuje bez omezení zrnitosti, od prachu až po právě vytěžené uhlí
 • pracuje nezávisle na výšce vrstvy na pasovém dopravníku
 • vysoce odolný proti extrémním vibracím a mechanickému namáhání
 • vysoce odolný proti elektrickému a elektromagnetickému rušení
 • umožňuje variantní zapojení do komplexních systémů řízení úpravy kvality paliva
 • různá grafická rozhraní pro přehledné zobrazení kalorické hodnoty (výhřevnosti), popelnatosti, výkonu a výšky vrstvy na pasovém dopravníku
 • komunikuje v jakékoliv jazykové mutaci
 • zcela bezpečný provoz z hlediska radiační ochrany
 • měří přesně i další materiály na bázi organického uhlíku
 • v systému řízení kvality uhlí jde o téměř bezobslužné a bezúdržbové zařízení
 • rychlá odezva umožňuje použití při vysoké dopravní rychlosti pasu a nepravidelném toku materiálu

Funkce analyzátorů uhlí

 • on-line vyhodnocení výhřevnosti (kalorické hodnoty) v MJ/kg nebo kcal/kg
 • on-line vyhodnocení popelnatosti v %
 • on-line sledování prošlého množství paliva (Výkon pasového dopravníku) v t/h
 • on-line sledování výšky vrstvy měřeného média procházející po pasovém dopravníku v mm
 • kalibrace přístroje až na 12 rozdílných typů uhlí s možností rozšíření
 • měření ve třech nezávislých časových registrech (okamžitá hodnota, definovaný časový úsek spínaný ručně nebo přednastavený, směnový průměr)
 • ovládání zřídící jednotky pomocí dotykového displeje, přehledné grafické a číselné zobrazení vyhodnocovaných veličin
 • LAN síťové připojení pro vzdálený dohled, sběr výsledků měření, archivaci, kontrolu a údržbu systému
 • ukládání výsledků přímo do SQL databáze informačního systému podniku
 • analogové výstupy v průmyslovém standardu 4 – 20 mA
 • automatické blokování měření při zastavené technologii
 • zálohování při krátkodobém výpadku síťového napětí
 • automatické znovuspuštění přístroje po neplánovaném výpadku napájecího napětí

GE3000  

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí na dopravníkovém pásu nebo výložníku rýpadla:

 

GE3000.CM

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí ve spojení s detekčním stupněm pro měření vlhkosti:

 

GE3000

Schéma funkce analyzátoru kvality uhlí zapojeného do systému automatického ovládání třídící klapky:

 

GE3000.CM

Schéma variantního uzpůsobení analyzátoru kvality uhlí pro měření ve skluzech a potrubích:

 

GE3000

Instalace na rám pásového dopravníku pouze pomocí svorek a šroubů:

Typy analyzátorů a jejich vlastnosti

 GE3000GE3000.CMGE3000.EXGE3030
Vyhodnocení výhřevnosti (kalorické hodnoty)AnoAnoAnoAno
Vyhodnocení popelnatostiAnoAnoAnoAno
Sledování prošlého množství palivaAnoAnoAno
Sledování výšky vrstvy měřeného médiaAnoAnoAno
Kalibrace přístroje až na 12 rozdílných typů uhlíAnoAnoAnoAno
Přímé měření na dopravníkovém pásuAnoAnoAno
Přímé měření na přesypechAnoAno
Přímé měření v násypkách a potrubíAnoAno
Šroubovaný na rám pasového dopravníkuAnoAno
Použití v provozních prostorách nebo laboratořiAno
Možnost instalace na těžebním velkostrojiAno
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchuAno
Samostatný blok pro měření vlhkostiAno
Měření okamžitých hodnot (on-line)AnoAnoAno
Měření za nastavený časový úsek (měření dávky)AnoAnoAno
Průměrná veličina za uplynulou směnuAnoAnoAno
Off-line měření vzorkuAno
Automatické vytvoření protokolu výsledků po ukončení měřeníAno
Prezentace historie naměřených hodnot formou grafu na displejiAnoAno
Prezentace historie naměřených hodnot číselnou formou na displejiAnoAnoAno
LAN síťové připojení k nadřazené počítačové sítiAnoAnoAnoAno
Ukládání výsledků přímo do SQL databáze informačního systému podnikuAnoAnoAnoAno
Analogové výstupy v průmyslovém standardu 4 – 20 mAAnoAnoAno
Automatické blokování měření při zastavené technologiiAnoAnoAno
Zálohování při krátkodobém výpadku síťového napětíAnoAno
Automatické znovuspuštění přístroje po neplánovaném výpadku napájecího napětíAnoAnoAnoAno
Informace na displeji v národním jazyceAnoAnoAnoAno
Možnosti dálkové správy a diagnostikyAnoAnoAnoAno

Základní technické údaje

 GE3000GE3000.CMGE3000.EXGE3030
Šířka dopravního pasuneomezeněneomezeněneomezeněMěření vzorku cca 2 kg
Rychlost dopravního pasuneomezeněDo 5 m/sneomezeně--
Zrnitost měřeného uhlí*do 300 mmdo 90 mmdo 300 mmDo 20 mm
Výška vrstvy uhlí*40 – 350 mm40 – 300 mm40 – 250 mmV měřící krabičce cca 100 mm
Rozsah měřenídle požadavkůdle požadavků
(vlhkost ve formě ledu nelze měřit)
dle požadavkůdle požadavků
Doba měřeníObv. 1 min.Obv. 1 min.Obv. 1 min.3 –10 min.
Hmotnost měřeného materiáluKontinuálně na pasovém dopravníkuKontinuálně na pasovém dopravníkuKontinuálně na pasovém dopravníkuV měřící krabičce cca 2 kg
Přesnost stanovení obsahu popelovinlepší než ± 1,0 % abs.lepší než ± 1,0 % abs.lepší než ± 1,0 % abs.lepší než ± 0,5 % abs.
Napájení230 V, 50 Hz, 100 VA230 V, 50 Hz, 200 VA230 V, 50 Hz, 100 VA230 V, 50 Hz, 100 VA
Krytí (řídící stupeň)IP54/IP56IP54/IP56ExI M2 (ATEX)IP54
Krytí (detekční stupeň)IP65IP65ExI M2 (ATEX)
Pracovní teplota (detekční stupeň)– 40 °C / +50 °C– 20°C / +50 °C– 40°C / +50 °C0 °C / +50 °C
Pracovní teplota (řídící stupeň)0 °C / +50 °C0 °C / +50 °C0 °C / +50 °C
Výstupy*4x analogový výstup 4 až 20 mA, galvanicky oddělený, výstupní parametr je programově nastavitelný4x analogový výstup 4 až 20 mA, galvanicky oddělený, výstupní parametr je programově nastavitelný4x analogový výstup 4 až 20 mA, galvanicky oddělený, výstupní parametr je programově nastavitelnýRS485 ModBus RTU
5x digitální, pasivní, výstupní parametr je programově nastavitelný5x digitální, pasivní, výstupní parametr je programově nastavitelný5x digitální, pasivní, výstupní parametr je programově nastavitelnýLAN
RS485 ModBus RTURS485 ModBus RTURS485 ModBus RTUUSB FlashDisk
LANLANLAN
Vstupy4x analogový napěťový, funkce je programově volitelná4x analogový napěťový, funkce je programově volitelná4x analogový napěťový, funkce je programově volitelnánem?
4x digitální pasivní (max 40VDC nebo 24VAC), funkce je programově volitelná4x digitální pasivní (max 40VDC nebo 24VAC), funkce je programově volitelná4x digitální pasivní (max 40VDC nebo 24VAC), funkce je programově volitelná
Zdroje záření241Am max.11,1GBq, 241Am max.11,1GBq, 241Am max.11,1GBq, 241Am max.1,11GBq,
137Cs max. 0,37GBq137Cs max. 0,37GBq137Cs max. 0,37GBq137Cs max. 37MBq
Mikrovlnný vysílací výkonnení< 1 mWnenínení
Ochranný kryt gamazdrojůCsAm 20W (stínící vložka z pseudoslitiny wolframu)CsAm 20W (stínící vložka z pseudoslitiny wolframu)CsAm 20W (stínící vložka z pseudoslitiny wolframu)CsAm 25W (stínící vložka z pseudoslitiny wolframu)
Hmotnost (ochranný kryt gamazdrojů8 kg8 kg8 kg8 kg
Rozměry (řídící stupeň) š x v x h400 x 500 x 170 mm400 x 500 x 170 mm940 x 580 x 250 mm800 x 850 x 600 mm
Rozměry (detekční stupeň)individuálně dle pasového dopravníkuindividuálně dle pasového dopravníkuindividuálně dle pasového dopravníku
Hmotnost (řídící stupeň)15 kg15 kg75 kg75 kg
Hmotnost (detekční stupně)dle šířky pasového dopravníku
(průměrně 120 kg)
dle šířky pasového dopravníku
(průměrně 120 kg)
dle šířky pasového dopravníku
(průměrně 180 kg)
75 kg
* Jiné možnosti na dotaz

Příklady aplikací

Řízení těžby uhlí v povrchovém dole

Umístěním online analyzátorů přímo na těžební techniku je možné ověřit, zda kvalita uhlí odpovídá předpokládaným parametrům a požadavky na těžbu jednotlivých strojů operativně upravovat. Řízením těžby jednotlivých strojů lze zajistit rovnoměrnou kvalitu dodávek uhlí a výrazně snížit náročnost následné úpravy či homogenizace uhlí.

Řízení těžby uhlí v hlubinném dole

Pro řízení těžby jsou využívány online údaje o kvalitě těženého uhlí z pasových dopravníků odvádějících uhlí z jednotlivých sekcí dolu. Provedení do výbušného prostředí, lze umístit přímo v těžebních chodbách.

Řízení skládky uhlí

Na vstupu skládky je přijímáno uhlí s rozdílnými parametry. Na základě online měření je možné rozhodnout o jeho definovaném způsobu ukládání. Kvalita uskladněného uhlí je měřena pomocí online analyzátorů na skládkových strojích. Při odběru uhlí ze skládky je systém schopen určit výslednou kvalitu požadované dodávky.

Expedice uhlí

Analyzátory řady GE3000 v expedici kontrolují kvalitu uhlí vzhledem k požadavkům zákazníků. Po dobu nakládky je sledována aktuální bilance. V případě neplnění požadavku je možné provést korekci doplněním zbytku dodávky uhlím odlišné kvality.

Rozdružování

Přístroje řady GE3000 díky své rychlosti odezvy nachází uplatnění v ovládání přepadových rozdružovacích klapek pro okamžité třídění uhlí. V případě skokové variability jeho parametrů je klapkou kvalitní materiál přesměrován přímo k expedici zatímco nebilanční uhlí je ukládáno odděleně např. na skládku.

Přímé řízení uhelného prádla

On-line analyzátor řady GE3000 instalovaný na výstupním skluzu hydrocyklonu nebo separátoru měří popelnatost mokrého uhlí. V případě odchylky od požadovaných hodnot je přístrojem vydán signál řídící jednotce ke zředění nebo zahuštění prací emulze.

Řízení přísunu do elektráren

Při řízení zauhlování elektrárny jsou analyzátory řady GE3000 instalovány na pasy před zásobníky uhlí kde kontrolují výhřevnost paliva. Na základě naměřených hodnot je uhlí do  jednotlivých zásobníků ukládáno definovaně. Díky tomu může být topná směs před spálením namíchána tak, aby nedošlo k poklesu výkonu případně i vyhasnutí kotle.

Radiační bezpečnost

Detekční stupeň je konstruován s důrazem na maximální bezpečnost a spolehlivost. Vlastní radionuklidové zářiče jsou uloženy ve speciálním lehce přenosném ochranném kontejneru z wolframu a nerezové oceli zajišťující jeho odolnost i pro případ požáru nebo jiné mimořádné události. V nepracovním režimu umožňuje ochranný kontejner bezpečný transport a skladování radionuklidových zářičů bez nutnosti jejich vyjmutí a manipulace. Při uvedení kontejneru do pracovní polohy je měřící svazek radioaktivního záření směrován pouze kolmo na dopravní pas, přičemž volný pohyb osob v okolí měřícího místa není nijak omezen.

 

Provozní rychloanalyzátor uhlí GE 3030

Přístroj GE 3030 umožňuje rychlé měření obsahu popelovin v odebraných vzorcích uhlí přímo v provozních prostorách, případně laboratořích. To umožňuje přijímat operativní řešení a rozhodnutí a tím významně přispět k efektivitě provozu a následně také snížení ekonomických nákladů. Měřený vzorek je prozařován dvěma zdroji gamazáření. Zařízení je konstruováno ve stolním provedení. Kompletní měřící pracoviště je umístěno v jedné skříni a obsluha při měření nijak nemanipuluje s měřeným vzorkem ve svazku záření. Nastavení přístroje a jeho ovládání se provádí přes dotykový displej. Obsluha přístroje tedy jednoduchá a k obsluze zařízení není třeba žádného vysoce kvalifikovaného personálu.

více informací