Provozní rychloanalyzátor uhlí GE3030

Přístroj GE 3030 umožňuje rychlé měření obsahu popelovin a stanovení výhřevnosti z odebraných vzorků uhlí přímo v provozních prostorách, případně laboratořích. To umožňuje přijímat operativní řešení a rozhodnutí a tím významně přispět k efektivitě provozu a následně také snížení ekonomických nákladů.

Uhlí představuje jeden z nejvýznamnějších základních zdrojů energie. Proto v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na úspory všech druhů energií, stává se problematika jeho dobývání a především potom jeho kvalitního technologického zpracování věcí prvořadého významu. Z požadavku na technologické zpracování ať na straně těžby, tak na straně řízení optimálního spalování jednoznačně vyplývá snaha na určování kvalitativních znaků uhlí okamžitě případně s dostatečně malou časovou odezvou.

Popis přístroje

GE 3030 je určen k rychlému provoznímu měření obsahu popelovin a stanovení výhřevnosti tuhých paliv. Zařízení je konstruováno ve stolním provedení. Kompletní měřící pracoviště je umístěno v jedné skříni a obsluha při měření nijak nemanipuluje s měřeným vzorkem ve svazku záření. Po vložení vzorku a uzavření vkládacího otvoru je zahájeno měření. Vzorek je vsunut do měřícího prostoru pod svazek gamazáření. Měření proběhne zcela automaticky a po dokončení měření je vzorek vysunut mimo svazek radioaktivního záření a je možné jeho vyjmutí nebo výměna. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na displeji a je možnost jejich přenosu do nadřazeného informačního systému. Nastavení přístroje a jeho ovládání se provádí přes dotykový displej (touchpanel). Obsluha přístroje tedy velmi jednoduchá.

Základní technické parametry

Hmotnost měřeného vzorkucca 3,5 kg
Zrnitost měřeného vzorkudo 20 mm
Rozsah měřenínastavitelný dle požadavků
Přesnost měřenílepší než ± 0,5 %
Doba měření (reakce)3 - 10 min
Napájení180 - 260V, AC, 40 - 60 Hz
KrytíIP54
Rozměr měřící misky191 x 123 x 130 mm
Rozměr přístroje800 x 850 x 600 mm
Hmotnost75 kg

 

 

Princip měření

Princip měření vychází ze závislosti zeslabení gamazáření při průchodu měřenou látkou. Vhodným zpracováním signálu je získávána informace o středním protonovém čísle prozařovaného materiálu. Za předpokladu, že nedochází k výrazným změnám v chemickém složení popelovin, platí jednoznačná závislost mezi středním protonovým číslem a popelnatostí uhlí. Měřený vzorek je prozařován dvěma zdroji gamazáření. Oba svazky prozařují vzorek uhlí ve stejném místě a jsou detekovány sondou. Na základě vyhodnocení signálů je určena hodnota radioaktivního útlumu, která je úměrná popelnatosti měřeného uhlí.

Výsledky měření

Hlavní části přístroje:

1/ Ochranný kontejner s gamazdroji
2/ Řídící elektronika
3/ Detektor
​4/ Ovládací displej
5/ Řídící elektronika
6/ ​Pohon pojezdu vzorku
7/ ​Nádoba se vzorkem