Analyzátory kyslíku

Analyzátory kyslíku řady AE jsou určeny pro měření absolutního obsahu kyslíku v kouřových plynech nebo v jiných směsích plynů v průmyslu. Absolutní obsah zbytkového kyslíku v plynech, které vznikají při spalovacích nebo chemických procesech, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro regulaci spalování. Díky stanovení obsahu zbytkového kyslíku lze dosáhnout optimální tepelné účinnosti a snížit negativní dopady na životní prostředí.

Analyzátor kyslíku řady AE5

Kompaktní verze analyzátoru pro přesné měření zbytkového kyslíku při teplotách spalin do 400o C. Tento přístroj je vhodný pro tepelná zařízení jejichž konstrukce zajišťuje v prostoru montážní příruby dostatek referenčního vzduchu a teplota vnějšího prostředí nepřesahuje 60o C. Jeho předností je mimo jiné snadná instalace a rychlé uvedení do provozu.

více informací

 Analyzátor kyslíku řady AE8

Modulová verze analyzátoru pro náročné aplikace, umožňující přesné měření zbytkového kyslíku při teplotách kouřových plynů do 1000o C. Díky oddělenému řídícímu a kalibračnímu modulu s nasáváním referenčního vzduchu lze tento přístroj spolehlivě provozovat v prostředí s obecně těžšími pracovními podmínkami i vyšší prašností. Tento analyzátor nachází využití nejen při vyhodnocování spalování, ale také v chemickém průmyslu. Detekční část přístroje umožňuje instalaci na přírubu při teplotě vnějšího prostředí do 80o C.

více informací