Radiační ochrana

Na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provádíme pro uživatele průmyslových měřidel a indikátorů obsahujících uzavřené radionuklidové zářiče tyto služby dle vyhlášky č. 422/2016 Sb.:

  • Přejímací zkoušky
  • Zkoušky dlouhodobé stability
  • Zkoušky provozní stálosti
  • Monitorování pracovišť
  • Opravy přístrojů s radionuklidovými zářiči i jejich případnou likvidaci

Pro zákazníky nakupující, využívající námi vyráběné nebo dodávané přístroje s radionuklidovými zářiči zajišťujeme poradenskou činnost související s instalací nebo provozem těchto přístrojů.