Kamerové systémy pro těžký průmysl

Kamerové systémy (CCTV) společnosti ENELEX jsou ideální pro sledování různých výrobních a technologických procesů. Specializujeme se na instalace kamerových systémů v extrémních podmínkách. Pro tyto účely vyrábíme speciální kryty vlastní konstrukce, které dokáží kamerový systém dokonale ochránit.

Firma Enelex má dlouholeté zkušenosti s aplikacemi ve zvlášť obtížných podmínkách uhelných dolů, elektráren a v převážně energetických provozech. Hlavní část našich aplikací tvoří systémy CCTV v povrchových dolech.

Přednosti

 • provoz v extrémních klimatických podmínkách
 • vysoká odolnost proti extrémním vibracím a mechanickému namáhání
 • odolnost proti vysoké prašnosti
 • odolnost proti vysokým teplotám (speciální chlazený kryt)
 • vysoká odolnost proti elektrickému a elektromagnetickému rušení

Základní popis

Z hlediska instalace CCTV přináší těžký průmysl různá úskalí. Extrémní vibrace, vysokou prašnost, agresivní prostředí i nebezpečí mechanického poškození. Běžné kamerové systémy nejsou pro tak těžké podmínky konstruovány, proto vybíráme podle náročnosti prostředí nejen samotné kamery a objektivy, ale především kryty kamer, nosné konstrukce či vybavení rozváděčů. Používáme prvky renomovaných výrobců s nejlepšími užitnými vlastnostmi při dosažení optimálních cen, pro každou speciální aplikaci hledáme nejvhodnější řešení. Pro nasazení kamer v nejnáročnějších podmínkách jsme vyvinuli speciální kamerové kryty řady HE 168, které nabízejí několik variant vybavení. S využitím této techniky instalujeme CCTV systémy do podmínek s vysokými nároky na odolnost v extrémních teplotách.

Využití systému

Navrhujeme a montujeme především systémy na sledování důležitých přesypů uhlí, sledování pohybu techniky a systémy ochrany majetku firem. Výsledné sestavy sestavujeme od jednoduchých konfigurací až po rozsáhlé plně digitální systémy.

Řešení kamerových systémů realizujeme na základě požadavku zákazníka. Zpracujeme cenovou nabídku a projektovou dokumentaci, dodáme technologii, provedeme montáž, zaškolíme obsluhu a převezmeme systém do servisní péče.

Systémová integrace

Vzhledem k plné digitalizaci je systém CCTV kamer vhodný k začlenění do větších celků. Nejčastěji se jedná o předávání obrazové informace z několika kamer lokálního systému do celopodnikového kamerového systému. Systém lze vhodně doplnit i termovizními kamerami pro snímání obrazu v infračerveném spektru.

Základní technické údaje systému

Napájení*230 VAC, 24VDC
Pracovní teplota*-35°C až +50°C
(nebo vyšší s chlazeným krytem)
Stupeň krytí*IP 65, IP 66
Přenosy signálu*Ethernet – optické vlákno, bezdrátový
přenos, metalická vedení
Analog – kompozitní videosignál,
Pelco D control
Záznam a zobrazení*Milestone XProtect IP system
* Jiné možnosti na dotaz

Možnosti aplikace

Skládkový stroj

 • sledování přesypů
 • zakládání/odběr materiálu
 • posun vlečného kabelu

Těžební velkostroj

 • sledování přesypů
 • pohyb velkostroje
 • sledování kolesa

Sledovací systém skládky uhlí

 • pohyb techniky a osob
 • sledování přesypů
 • sledování drtičů uhlí

Sledovací systém v hlubinných dolech

 • sledování technologických zařízení

Nakládací stanice kolejové dopravy

 • sledování provozu a zařízení

Sledování spalování

 • kontrola vybavení kotle
 • proces spalování

Sledování areálu

 • zabezpečení objektu
 • pohyb techniky
 • průběh výroby

    

Kamerový systém pro sledování pohybu vozidel a převáženého materiálu

Kamerový systém je určen k okamžitému i následnému sledování provozu a k identifikaci vozidel. Dále pak je využíván pro sledování otevřeného nákladového prostoru nákladních i osobních automobilů. K identifikaci vozidel jsou využity kamery, které snímají obraz v infračerveném spektru s velmi krátkým časem závěrky a jsou doplněny infračerveným přísvitem. To umožňuje čtení SPZ automobilů za pohybu i v úplné tmě. Systém je řešen jako decentralizovaný sestavený z více dílčích samostatně pracujících podsystémů instalovaných na všech vjezdech do objektu a pomocí sítě ethernet propojených s centrálním serverem. Tato koncepce dovoluje případné další rozšíření. Systém je osazen síťovými IP kamerami, a ovládacím sw Milestone XProtect™. obrazová data jsou po nastavenou dobu archivována na záznamovém serveru. Veškeré ovládání a zobrazení pohledu kamer zabezpečují dohledová PC umístěná na příslušných pracovištích a pomocí sítě ethernet propojená do systému. Vhodným nastavením uživatelských práv mají přístup k obrazovým informacím, k ovládání jednotlivých kamer v systému, případně k jeho administraci a konfiguraci pouze oprávněné osoby. Ovládací sw na dohledovém PC umožňuje velmi komfortní sledování živého obrazu, ovládání zoomu, ovládání natočení kamery ovládání PTZ kamer na dálku i pomocí přednastavených pozic, záznam obrazu včetně zrychleného/zpomaleného přehrávání, přesunu na určité datum a čas, přehrávání snímek po snímku, hledání pohybu v záběru jednotlivých kamer celého systému atd.V případě selhání komunikace s centrálním serverem zůstává funkce lokálních podsystémů plně zachována.

Bezpečnostní systém pro detekci osob

CCTV systém je mimo běžných kamer vybaven i speciálními termovizními kamerami FLIR pro sledování perimetru za ztížených podmínek, což umožňuje sledování osob i v naprosté tmě bez přísvitu, v mlze, dešti nebo skrz vegetaci. Použité termovizní termovizní kamery snímají a zobrazují vyzářené teplo a podávají tak mimořádné výkony při detekci osob, zvířat nebo strojů Systém je postaven na SW řešení Milestone XProtect™, které umožňuje integraci velkého počtu síťových, případně analogových kamer do jednoho nebo více serverů. Síťový server zajišťuje široké spektrum činností potřebných pro ochranu hlídané oblasti. Struktura systému je otevřená s podporou síťových kamer různých výrobců.

Všechny požadavky na využití kamer jsou řešeny individuálně pro konkrétní místo instalace dle přání zákazníka. Jedná se například o sledování kritických míst v určitém čase, propojení poplachových událostí (PIR čidla, detekce pohybu) s PTZ prepozicemi otočných kamer. Tyto funkce jsou zajištěny automaticky v závislosti na nastavení systému.

Kamerové systémy s chlazeným krytem

V případě, kdy je nutné kamery instalovat v prostředí s okolní, velmi často sálavou vysokou teplotou, hrozí nebezpečí, že pracovní teplota zařízení přesáhne hodnoty povolené výrobcem. Proto je nutné kameru ochlazovat na normální pracovní teplotu. Kamery jsou v tomto případě umístěny v chlazeném, pro tyto účely speciálně vyvinutém, krytu. 

Ochlazování zajišťuje proud studeného vzduchu přes filtr a regulátor tlaku vedený do tělesa krytu a tryskami směrovaný na průhled krytu pro jeho ochlazení a také ochranu před znečištěním. Jako zdroj tlakového vzduchu je ve většině případů používán stávající rozvod technického vzduchu. Pro případ výpadku tlakového vzduchu je instalováno pneumatické nebo elektrické zařízení které kameru odkloní z místa s vysokou teplotou. Kryt je vybaven speciálním průhledovým sklem které nepropouští tepelné záření a tím zabrání zničení snímacího senzoru. Obrazový signál z kamery je dále zpracován standardním způsobem.

Kamerové systémy na skládkových a těžebních velkostrojích

Systém je využíván pro sledování míst důležitých pro provoz stroje. Jedná se obzvlášť o přesypy materiálu kde hrozí zával a následné nucené zastavení stroje, o sledování pasových dopravníků z hlediska jejich celistvosti, případně pohybu nepatřičných předmětů po nich a také o místa která se nachází mimo zorné pole obsluhy.
V těchto ale i dalších důležitých místech, jsou instalovány statické kamery s pevně nastaveným pohledem na sledovaný objekt. Pro sledování osob pohybujících se na velkostroji a míst kde není nutné sledovat situaci trvale, jsou instalovány kamery otočné v horizontálním i ve vertikálním směru. Tyto kamery obvykle ovládané z kabiny obsluhy stroje využívají

také dálkově ovládaný zoom, což umožní obsluze detailní pohled na technologii případně pracovní činnost osob. Vzhledem k velkým otřesům a extrémní prašnosti jsou veškeré komponenty dimenzovány s ohledem na tyto náročné podmínky. Jako zobrazovací zařízení je použit LCD monitor rozšířený o další komponenty, které umožní sledování obrazu všech kamer na jednom monitoru, nebo ovládání otočných kamer. Tyto systémy jsou obvykle pouze lokální, se zobrazením na jedné zobrazovací jednotce (monitoru) v kabině obsluhy stroje