VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE DÁLKOVĚ ŘÍZENÉHO AUTOMATIZOVANÉHO ANALYTICKÉHO SYSTÉMU PRO ŘÍZENÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ V PROVOZECH TĚŽBY A V MÍSTĚ ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj dálkově řízeného automatizovaného analytického systému složeného z automatického on-line analyzátoru uhlí (gamapopeloměru), automatického vzorkovače, dálkového přenosu a zpracování naměřených a podpůrných dat a terminálu dálkového přístupu. EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro… Více …

CQMS – Výrobní linka pro míchání topných směsí

Výrobní linka CQMS byla navržena na základě potřeby zákazníka – hlubinný důl a úpravna uhlí Darkov, OKD a.s., kde vyrábí prané uhlí a další uhelné produkty o vysoké popelnatosti (uhelné kaly a meziprodukty). Uhelné kaly nacházejí další využití k efektivnímu míchání optimálních palivových směsích. Výrazně zvyšuje produkci dolu a zpracovatelského… Více …

Systém detekce zvýšené tělesné teploty osob

Termokamery – automatické bezkontaktní měření tělesné teploty osob. Detekce osob se zvýšenou teplotou které by mohly být nakaženy virovým onemocněním, např.  koronavir COVID-19. Funkce systému: Kompaktní řešení připraveno ihned k použití, Před-konfigurovaná kamera + PC, Automatické rozpoznání obličeje, Čas analýzy 1-2 s, automatický alarm při zjištění zvýšené teploty osob, Archivace… Více …