Analyzátory kyslíku řady AE5

Analyzátory kyslíku řady AE5 jsou určeny pro měření absolutního obsahu kyslíku v kouřových plynech přímo v proudu analyzovaných spalin uvnitř tepelného zařízení. Absolutní obsah zbytkového kyslíku v plynech, které vznikají při spalovacích nebo chemických procesech, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro regulaci spalování. Díky stanovení obsahu zbytkového kyslíku lze dosáhnout optimální tepelné účinnosti a snížit negativní dopady na životní prostředí.

Základní popis

Analyzátory kyslíku řady AE5 představují kompaktní řešení nové generace, které svou koncepcí navazuje na osvědčený typ AE500.T. Základním měřicím prvkem přístroje je čidlo z pevného elektrolytu ZrO2 umístěné přímo v proudu analyzovaných spalin. Čidlo je uloženo v keramickém pouzdru společně s topným článkem, který čidlo vyhřívá na provozní teplotu cca 700°C. Ochrannou a zároveň nosnou funkci plní nerezový kryt. Ten prochází stěnou kotle a přes montážní přírubu je s ním spojen.

Kryt je zakončen skříní, která obsahuje řídicí elektroniku a veškeré další vybavení potřebné k funkci přístroje. Na spodní straně skříňky je umístěn filtr referenčního vzduchu, konektory pro připojení napájení, konektor s komunikačními signály a případně vstup kalibračního plynu.

Kalibraci je možné provádět bez demontáže analyzátoru. Dle provedení analyzátoru je možné kalibrovat ve dvou bodech (vzduch a jeden kalibrační plyn), pokud je analyzátor vybaven vstupem kalibračního plynu je možné kalibrovat až ve čtyřech bodech (vzduch + 3 kalibrační plyny).

Přednosti

 • Snadná obsluha
 • Kompaktní provedení
 • Nízké provozní náklady
 • Měření přímo v proudu spalin, není třeba žádné odběrové zařízení
 • Jednoduchá instalace a uvedení přístroje do provozu
 • Okamžitá odezva na změnu obsahu kyslíku
 • Jednoduchá poloautomatická kalibrace
 • Snadná výměna měřícího čidla a základní kalibrace

Funkce analyzátoru

 • Zobrazení měřených veličin na displeji
 • Signalizace poruchových stavů
 • Měření opotřebení sondy
 • Ověření základní kalibrace na vzdušný kyslík bez nutnosti demontáže
 • Poloautomatická kalibrace ve 2 až 4 bodech
 • Možnost dálkové správy pomocí protokolu ModBus

Příklady aplikací

Energetika a teplárenství
Kontinuální měření kyslíku a jeho následná regulace na optimální
hodnotu zaručí snížení množství paliva a emisních limitů.

Spalovny
Řízené spalování odpadu zvyšuje efektivitu procesu
a přispívá ke snížení emisí.

Žíhací pece
Kontrola ochranné atmosféry při žíhání a popouštění
kovových výrobků je důležité hlediska kvality povrchu.

Chemický průmysl
Optimalizace parametrů v chemických procesech,
hlídání plynných směsí proti výbuchu a vznícení.

Systémová konfigurace

 

Základní technické údaje

Napájení230 V, 50 Hz
Krytí vně kotleIP65
Příkon100 VA
Rozsah měření0 - 21% O2
Rychlost odezvy na změnu O2standardně 1 sec.
Přesnost měření O2± 0,1% O2
Teplota v prostoru montážní
příruby vně kotle
max. 60°C
Teplota spalinmax. 400°C
Max. podtlak nebo přetlak
měřeného prostředí
4 kPa
Výstupyproudový 4-20 mA, Modbus RTU (RS485),
platnost měření (kontakt relé)
Délka sondy*350 mm, 500 mm, 1200 mm
Hmotnost (vč. montážní příruby)17 kg
Rozměry (část vně kotle) ŠxVxH225 x 180 x 300 mm
* Jiné možnosti na dotaz

Typová řada AE5 – přehled

Typ/Obj.č.SondaProvedeníPopis
AE501350 mmZákladní
(2 bodová kalibrace)
Kompletní analyzátor se sondou 350 mm
AE502500 mmZákladní
(2 bodová kalibrace)
Kompletní analyzátor se sondou 500 mm
AE5031200 mmZákladní
(2 bodová kalibrace)
Kompletní analyzátor se sondou 1200 mm
AE511350 mmVstup kalibračního plynu, 4 bodová kalibraceKompletní analyzátor s kal. vstupem a sondou 350 mm
AE512500 mmVstup kalibračního plynu, 4 bodová kalibraceKompletní analyzátor s kal. vstupem a sondou 500 mm
AE5131200 mmVstup kalibračního plynu, 4 bodová kalibraceKompletní analyzátor s kal. vstupem a sondou 1200 mm

 

Kryt sondy s filtrem je možné jednoduchým způsobem demontovat a vyměnit měřící článek.