Analyzátory kyslíku řady AE8

Analyzátory kyslíku řady AE8 jsou určeny pro měření absolutního obsahu kyslíku v kouřových plynech nebo v jiných směsích plynů v průmyslu. Absolutní obsah zbytkového kyslíku v plynech, které vznikají při spalovacích nebo chemických procesech, je jedním z nejdůležitějších ukazatelů pro regulaci spalování. Díky stanovení obsahu zbytkového kyslíku lze dosáhnout optimální tepelné účinnosti a snížit negativní dopady na životní prostředí.

Základní popis

Analyzátory kyslíku řady AE8 nabízejí modulární řešení pro náročné aplikace nejen pro měření spalin ale také v chemickém průmyslu. Základním měřicím prvkem přístroje je čidlo z pevného elektrolytu ZrO2 umístěné přímo v proudu analyzovaných spalin. Sondy pro teplotu plynů do 600°C mají keramické pouzdro čidla vybavené topným článkem, vysokoteplotní sondy jsou na provozní teplotu vyhřívány přímo měřenými plyny. Ochrannou a zároveň nosnou funkci plní nerezový kryt. Ten prochází stěnou kotle a přes montážní přírubu je s ním spojen.

Sonda je pomocí kabeláže propojena s přístrojovou skříní, která obsahuje řídicí elektroniku a veškeré další vybavení potřebné k funkci přístroje. Na spodní straně skříňky je umístěn filtr referenčního vzduchu, průchodky pro připojení sondy, napájení a komunikačních signálů a vstup kalibračního plynu. Kalibraci je možné provádět bez demontáže analyzátoru až ve čtyřech bodech (vzduch + 3 kalibrační plyny).

Analyzátory řady AE8 je možné rozšířit jednotkou pro automatické kalibrace nebo dodat provedení sondy v závislosti na konkrétní speciální aplikaci.

Přednosti

 • Snadná obsluha
 • Možnost dalšího rozšíření, modulární provedení
 • Snadná montáž a demontáž sondy
 • Nízké provozní náklady
 • Měření přímo v proudu spalin, není třeba žádné odběrové zařízení
 • Jednoduchá instalace a uvedení přístroje do provozu
 • Okamžitá odezva na změnu kyslíku
 • Jednoduchá kalibrace
 • Snadná výměna měřícího čidla a základní kalibrace

Funkce analyzátoru

 • Zobrazení měřených veličin na displeji
 • Signalizace poruchových stavů
 • Měření opotřebení sondy
 • Kalibrace je možné provést bez nutnosti demontáže
 • Poloautomatická kalibrace až ve 4 bodech
 • Možnost rozšíření pro automatickou kalibraci
 • Měření průtoku referenčního vzduchu
 • Možnost dálkové správy pomocí protokolu ModBus

Systémová konfigurace

 

Základní technické údaje

Napájení230 V, 50 Hz
Krytí vně kotleIP65
Příkonmax. 150 VA
Rozsah měření0 - 21% O2
Rychlost odezvy na změnu O2standardně 1 sec.
Přesnost měření O2± 0,1% O2
Teplota v prostoru montážní
příruby vně kotle
-10°C to +80°C
Teplota okolí přístrojové skříně-20°C to +55°C
Teplota spalinmax. 600°C nebo 700°C až 1000°C
Max. podtlak nebo přetlak
měřeného prostředí
4 kPa
Výstupyproudový 4-20 mA, Modbus RTU (RS485),
platnost měření (kontakt relé)
Délka sondy*350 mm, 500 mm, 1200 mm
Rozměr přístrojové skříně (VxŠxH)standard 300 x 300 x 150 mm
* Jiné možnosti na dotaz

Typová řada AE8 – přehled

Typ/Obj.č.SondaProvedeníPopis
AE811350 mmZákladní (max. 600°C)Analyzátor se sondou 350 mm a kal. vstupem
AE812500 mmZákladní (max. 600°C)Analyzátor se sondou 500 mm a kal. vstupem
AE8131200 mmZákladní (max. 600°C)Analyzátor se sondou 1200 mm a kal. vstupem
AE821350 mmNetopená sonda 700°C - 1000°CAnalyzátor se sondou 350 mm a kal. vstupem
AE822500 mmNetopená sonda 700°C - 1000°CAnalyzátor se sondou 500 mm a kal. vstupem
AE8231200 mmNetopená sonda 700°C - 1000°CAnalyzátor se sondou 1200 mm a kal. vstupem

 

 

Kryt sondy s filtrem je možné jednoduchým způsobem demontovat a vyměnit měřící článek.

Příklady aplikací

Energetika a teplárenství
Kontinuální měření kyslíku a jeho následná regulace
na optimální hodnotu zaručí snížení množství paliva a emisí.

Spalovny
Řízené spalování odpadu zvyšuje efektivitu procesu
a přispívá ke snížení emisí.

Výroba železa a oceli
Regulace obsahu kyslíku ve vzduchu vháněném
do vysoké pece zvyšuje produktivitu výroby.

Žíhací pece
Kontrola ochranné atmosféry při žíhání a popouštění
kovových výrobků je důležité hlediska kvality povrchu.

Výroba keramiky
Hlídání obsahu kyslíku, přechod na redukční spalování v určitých
fázích výpalu a jeho kontrola zaručí kvalitu keramických výrobků.

Výroba skla
Hlídání obsahu kyslíku je důležité jak z hlediska technologie,
tak úspor energie a snížení emisí.

Vápenky
Hlídání obsahu kyslíku je důležité pro kvalitu výsledného produktu.

Chemický průmysl
Optimalizace parametrů v chemických procesech,
hlídání plynných směsí proti výbuchu a vznícení.

Na vyžádání je možné nabídnout řešení pro speciální aplikace, například:

 • teplota plynu vyšší než 1000°C
 • měření v keramických pecích
 • měření v chemickém průmyslu
 • zvláštní mechanické provedení