Automatický vzorkovač pro odběr vzorků z pasového dopravníku

Průmyslový vzorkovač s úpravou odebraného vzorku materiálu je plně automatické zařízení pro pravidelný odběr a úpravu vzorků v souladu s normami pro vzorkování tuhých paliv. Zařízení uhlí a další materiály odebírá z pasů a přesypů bez nutnosti zastavování provozu a to i při vysokých dopravních rychlostech.

Základní popis

Odběrové zařízení s rotačním kladivovým odběračem je připevněno na rám pásového dopravníku. Dle požadavku příslušných norem protíná odběrná nádoba rotačního odběrače proud materiálu na hlavním dopravníkovém pásu konstantní rychlostí v celém jeho průřezu. V každém odběrném cyklu je odebrán jeden dílčí vzorek, který je dopraven na dávkovací pás a rovnoměrně dávkován pro hrubé mletí na zrnitost 10 mm. Po mletí je vzorek dále dělen pomocí programovatelného děliče a ukládán do kontejneru vzorku nebo dále zracováván jemným mletím. Nevyužitá část materiálu se dopravuje zpět na hlavní dopravní pás. Dle potřeb konkrétní aplikace může být vzorkovací linka vybavena on-line analýzou, sběrem primárního vzorku pro zkoušku granulometrie, homogenizačním zásobníkem hrubého vzorku a kvartovačem vzorku. Pro sběr vzorků odděleně do různých nádob může být použit automatický karusel.

Rychloanalýza vzorku

Automatický vzorkovač je důsledně zabezpečen proti haváriím. V případě, že odběrná nádoba rotačního kladiva nedosáhne ve stanoveném čase klidovou výchozí polohu, je chod hlavního dopravníkového pásu zablokován, aby nedošlo k závalu uhlí nebo k poškození odběrového zařízení.

Bezpečnost provozu

Automatický vzorkovač je důsledně zabezpečen proti haváriím. V případě, že odběrná nádoba rotačního kladiva nedosáhne ve stanoveném čase klidovou výchozí polohu, je chod hlavního dopravníkového pásu zablokován, aby nedošlo k závalu uhlí nebo k poškození odběrového zařízení.

Reprezentativnost vzorků

Odebírání dílčích vzorků probíhá na časovém základě. Dle informace o velikosti dodávky je řídícím systémem vzorkovače paliva nastavena optimální frekvence odběru dílčích vzorků, tak aby se dosáhlo požadovaného množství konečného vzorku pro laboratorní rozbor. Kontrolní čidla zajišťují, že měření času intervalu mezi jednotlivými odběry probíhá pouze v případě, že je hlavní dopravníkový pás v chodu a je na něm dostatečná výška uhlí pro odběr.

Ukládání odebraných vzorků

Vzorky po dělení jsou ukládány do nádob dle požadavků konkrétní aplikace. Vzorky mohou být před ukládáním promíchány a rozděleny na části v homogenizačním kvartovači, kdy každá část je uložena do samostatné nádoby konečného vzorku. Pro separátní ukládání různých vzorků do více nádob je možné využít rotační karusel a třídit tak odebraný materiál podle dalších kritérií. Pokud je vzorkovač vybaven pro zkoušky granulometrie je dílčí vzorek ihned po odběru z hlavního pasu bez dalšího zpracování uložen do zvláštní nádoby.

Řídící systém, napájení a ovládání

Automatický vzorkovač je napájen ze samostatného rozvaděče se silovým vybavením a ovládacími obvody. Tato ovládací skříň je obvykle namontována v bezprostřední blízkosti vzorkovací linky. Na dveřích rozvaděče jsou umístěna stavová tlačítka se signalizačními prvky a přehledný ovládací panel v odolném průmyslovém provedení. Odtud lze nastavovat jednotlivé parametry technologie vzorkovače, časy chodu zpracování vzorku, zpoždění startu jednotlivých zařízení, prohlížet poruchová a alarmová hlášení, sledovat provozní stavy jednotlivých zařízení, počet provedených odběrů, nastavený čas mezi odběry, čas do dalšího odběru, atd.

Zapojení do systému online řízení kvality těžby

Řídící systém automatického vzorkovače může být na přání zákazníka připojen na nadřazený systém řízení podniku nebo zapojen do Systému řízení kvality těžby (ModBus, ProfiBus, Ethernet, atd.).

Základní technické parametry

Šířka pasového dopravníku*do 2 200 mm
Rychlost dopravního pasu*do 5 m/s
Vzorkovaný materiál*Hnědé uhlí, černé uhlí, jiné sypké materiály
Granulace vzorkovaného materiálu*0 – 250 mm
Zrnitost konečného vzorkudle požadavku zákazníka, min. 0 - 3 mm
Množství konečného vzorkudle požadavku zákazníka a příslušných norem
Homogenizace konečného vzorkudle požadavku zákazníka a příslušných norem
Počet kontejnerů konečného vzorku*Max. 16
Objem konečného vzorku*Max. 80 l
Vnější rozměryDle provedení
Napájení*3 NPE 400 VAC/50Hz, TN - S,
3 PEN 400 VAC/50 Hz,
Krytí IP 65 (Ex zona 22)
Pracovní teplota-40°C / +55°C
VýstupyModBus, ProfiBus, Ethernet
* Jiné možnosti na dotaz

 

 

Drtič hrubého vzorku

Kladivový mlýn

Rotační dělič

Automatický vzorkovač HSE 10, Ledvice

Třídění vzorků

Řídící systém a ovládací jednotka

Uživatelské rozhraní