Automatický vzorkovač pro odběr vzorků z nákladních automobilů

Automatický vzorkovač z nákladních automobilů umožňuje automatický odběr vzorku pomocí šnekového odběrače umístěného na portálovém polohovacím zařízení. Řídicí systém stroje volí místo odběru náhodně pro zajištění reprezentativnosti odběru.

Základní popis

Automatický vzorkovač z nákladních automobilů umožňuje automatický odběr vzorku pomocí šnekového odběrače umístěného na portálovém polohovacím zařízení. Řídicí systém stroje volí místo odběru náhodně pro zajištění reprezentativnosti odběru. Po potvrzení operátorem jsou odběr a zpracování vzorku prováděny automaticky bez vlivu lidského faktoru. Vzorkovač paliva může být vybaven zařízením pro rychloanalýzu vzorku namontovaným na dopravníkový pás uvnitř linky zpracování vzorku.

Odebrání vzorku

Šnekový odběrač je připevněn na polohovacím zařízení, které jej navádí na určenou pozici. Tím je v souladu s příslušnými normami zajištěno odebrání dílčího vzorku z jakéhokoliv místa a hloubky na korbě nákladního automobilu. Šnekový odběrač odebere z ložné plochy část materiálu a provede jeho základní (primární) dělení. Potřebná část materiálu je shromážděna v násypce odběrače, zbytek padá zpět na ložnou plochu. Po odebrání a vydělení vzorku se odběrač vrátí do výchozí polohy, kde je materiál vysypán z násypky do skluzu linky pro zpracování vzorku. Odtud padá na dávkovací pás a je dopraven do drtiče ve kterém se zpracuje na vzorek o zrnitosti 0-10 mm. Rozdrcený vzorek postupuje na měřící, a dále pak na vzorkovací pás. Zde pomocí sekundárního odběrového mechanismu dochází k dalšímu dělení. Vydělený dílčí vzorek je uložen do nádoby konečného vzorku umístěné na rotačním karuselu. Nevydělená část je dopravena mimo objekt vzorkovače.

Uskladnění vzorku

Nádoby pro uskladnění vzorku jsou vybaveny uzávěry, které jsou otevřené pouze při plnění nádoby vzorkem. Rotační karusel na ukládání vzorků může nést až 16 nádob. Díky tomu je možné odebraný materiál ukládat do nádob konečných vzorků selektivně podle dodavatelů, dopravců nebo dalších kritérií. Vzorkovač lze doplnit o automatickou balící linku s indexováním pro dlouhodobé uskladnění vzorků.

Reprezentativnost vzorků

Reprezentativnost vzorků je zajištěna výběrem náhodné pozice šnekového odběrače pro odběr z ložné plochy. Dle informace o velikosti dodávky je řídícím systémem vzorkovače paliva nastaven optimální režim výběru pozice a počtu odběrů, tak aby se dosáhlo požadovaného množství konečného vzorku pro laboratorní rozbor.

Ovládání

Vzorkovač se ovládá z kabiny operátora. Proces odběru a zpracování materiálu je naprogramován a probíhá plně automaticky. Činnost obsluhy je omezena pouze na určení startu procesu, na kontrolu a dohled. Komunikace a obsluha se zařízením probíhá pomocí přehledného ovládacího panelu v odolném průmyslovém provedení. Na něm lze sledovat, měnit a nastavovat veškeré provozní parametry a stavy vzorkovače. Například čas odběru vzorku, počet provedených odběrů, statistiku odebraných vzorků pro jednotlivé dodavatele, provozní stavy jednotlivých zařízení apod. Je možné také nastavovat provozní parametry technologie vzorkovače a prohlížet poruchová a alarmová hlášení.

Přednosti

  • Odběr vzorků z celé hloubky korby
  • Možnost práce s uhlím různé kvality, včetně vlhkého a zmrzlého
  • Rychlý cyklus odběru vzorků
  • Úplný cyklus přípravy laboratorního vzorku
  • Ochrana vzorku od vlivu počasí
  • Jednoduchý provoz a obsluha
  • Automatický provoz pod dohledem jednoho operátora

 

Základní technické parametry

Vzorkovaný materiál*Hnědé uhlí, černé uhlí, jiné sypké materiály
Granulace vzorkovaného materiálu*0 – 250 mm
Zrnitost konečného vzorkudle požadavku zákazníka, min. 0 - 3 mm
Množství konečného vzorkudle požadavku zákazníka a příslušných norem
Homogenizace konečného vzorkudle požadavku zákazníka a příslušných norem
Počet kontejnerů konečného vzorku*Max. 16
Objem konečného vzorku*Max. 80 l
Vnější rozměry2,5 m x 6,1 m x 4,8 m (š x v x h)
Délka ramenetyp. 7 m
Boční odstup typ. 3 m
Průměr šnekumax. 500 mm
Počet otáček šnekutyp. 45 -120 ot/min
Napájení*3 NPE 400 VAC/50Hz, TN - S,
3 PEN 400 VAC/50 Hz,
Krytí IP 65 (Ex zona 22)
Pracovní teplota-40°C / +55°C
VýstupyModBus, ProfiBus, Ethernet
* Jiné možnosti na dotaz

 

Drtič hrubého vzorku

 

Kladivový mlýn

Rotační dělič

Automatický vzorkovač pro odběr vzorků z nákladních automobilů Bitola

Portálové polohovací zařízení

Sekundární dělení